Het programma Prettig contact met de overheid is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat kan Prettig Contact met de overheid voor u betekenen?

Het programma Prettig Contact met de Overheid stimuleert en ondersteunt bestuursorganen bij een overheidsbrede toepassing en doorontwikkeling van de informele aanpak. Het maakt actuele informatie over de informele aanpak en relevante vakinhoudelijke kennis toegankelijk. Deze informatie kan beginnende organisaties helpen bewust te worden van de mogelijkheden die er zijn op het gebied van de informele aanpak. Maar ook organisaties die al wat verder zijn in de implementatie van de aanpak kunnen hierdoor geholpen worden om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. De informatie omvat niet alleen kennis en inzichten uit onderzoek, maar ook praktische ervaringen van andere organisaties die met deze aanpak werken. De informatie is toegankelijk en bruikbaar. Daarnaast biedt ‘Prettig contact met de overheid’ verschillende vormen van ondersteuning zoals:

  • Presentaties voor de introductie van de nieuwe werkwijze
  • Landelijke conferenties waar ervaringen worden uitgewisseld
  • Verdiepende workshops en masterclasses
  • Praktijkhandleidingen
  • Een instrument voor effectmeting

Door het in samenwerking met de pionierende bestuursorganen ontwikkelen van instrumenten en organisatie-overstijgende procesoptimalisaties en door het uitwisselen van best practices en lessons learned kunnen pioniersorganisaties sneller goede resultaten bereiken.
Bovenstaande informatie kunt u ook downloaden vanuit het rechtermenu.

Algemeen mailadres: postbus.pcmo@minbzk.nl
Algemeen telefoonnummer: 070-7000 524