Voor vragen of opmerkingen over het project Prettig contact met de overheid kunt u terecht bij:

Kennis- en Informatiecentrum Prettig contact met de overheid
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bezoekadres:
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postadres:
Postbus 20011 
2500EA Den Haag

Online: 

E-mail: postbus.pcmo@minbzk.nl