Behoorlijk en effectief invorderen van geldschulden

De handreiking 'Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden' bevat aanbevelingen, handvatten en praktijkvoorbeelden om het proces van invorderen van geldschulden beter in te richten. De verschillende stadia van dat proces komen daarbij aan de orde. De handreiking bevat ook verschillende voorbeelden overheidsinstanties de contacten met de burger kunt vormgeven. De verschillende mogelijkheden worden geïllustreerd aan de hand van gesprekken met mensen die de praktijk kennen.

De handreiking Behoorlijk en effectieve invordering van geldschulden
De handreiking Behoorlijk en effectieve invordering van geldschulden bevordert  een goed verloop van de communicatie met de burger en bevordert dat de schuld in een zo vroeg mogelijk stadium, zonder veel bijkomende kosten, wordt terugbetaald. Daarbij is informeel, persoonlijk contact met de burger in de verschillende stadia van het invorderingsproces essentieel. Door informeel, persoonlijk contact ontstaat beter inzicht in de (on)mogelijkheden van de betalingsplichtige, waardoor schulden vaak eenvoudiger kunnen worden geïnd en meer begrip kan ontstaan voor de inning.

Doelgroep
De handreiking is bedoeld voor gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsinstanties. In het bijzonder voor de afdelingen die:

  • uitkeringen of subsidies verstrekken
  • belastingen innen
  • belast zijn met bestuurlijke handhaving
  • bestuurlijke sancties opleggen

Meer informatie
Via deze link kunt u de handleiding ‘Behoorlijk en effectieve invordering van geldschulden’ downloaden. Bekijk daarnaast ook het rapport “In het krijt bij de overheid”(2013) van de Nationale Ombudsman en het rapport “Eigen Schuld?” (2016) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).