Bestuursorganen die kiezen voor een informele aanpak bij het nemen van besluiten en het behandelen van klachten, ontkomen niet aan de vraag hoe die informele aanpak zich verhoudt tot de procedurele regels van de Algemene wet bestuursrecht.

Daarnaast, wanneer een bestuursorgaan met de informele aanpak wil gaan werken leidt dat tot een organisatieverandering. Het vraagt een andere houding, ander gedrag en betekent een verandering in de organisatie als geheel.

Juridisch kader

Hoeveel speelruimte gunt de Awb bestuursorganen, als die de informele weg willen inslaan?

De vaardigheden

Wat zijn de belangrijkste activiteiten om een eigen pilot-traject op te starten? En hoe bereid een ambtenaar zich voor op een informeel gesprek?